Cenník

Za spracovanie jednotlivých dokladov si účtujeme takto:

  • Prijatá faktúra: 1,00€ 
  • Vystavená faktúra: 1,00€
  • Pokladničný doklad: 1,00€
  • Interný doklad: 1,00€
  • Riadok v bankovom výpise: 0,50€
  • Spracovanie mzdy vrátene výkazov: 8,50€
  • Spracovanie DPH: 35,00€
  • Paušálna mesačná odmena STANDARD: 50,00€
  • Paušálna mesačná odmena SMART: 80,00€

Spracovanie daňových priznaní a daňové poradenstvo pre klientov je zahrnuté v mesačnej odmene. 

Ceny sú uvedené bez DPH